Jaka jest różnica między FCE a FCE for Schools?
Jaka jest różnica między FCE a FCE for Schools?

Jaka jest różnica między FCE a FCE for Schools?

Jaka jest różnica między FCE a FCE for Schools?

FCE (First Certificate in English) oraz FCE for Schools to dwa różne egzaminy językowe, które oceniają poziom znajomości języka angielskiego. Oba egzaminy są oferowane przez Uniwersytet Cambridge i mają na celu potwierdzenie umiejętności językowych na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Mimo że oba egzaminy mają podobne cele, istnieją pewne różnice między nimi.

FCE (First Certificate in English)

FCE jest egzaminem przeznaczonym dla osób dorosłych, które chcą potwierdzić swoje umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym. Egzamin składa się z czterech części: Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking. Każda część ocenia różne umiejętności językowe.

Reading and Use of English sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz gramatykę i słownictwo. Writing ocenia umiejętność pisania różnych tekstów, takich jak listy, artykuły czy opowiadania. Listening sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, a Speaking ocenia umiejętność komunikacji ustnej.

FCE for Schools

FCE for Schools jest wersją egzaminu FCE, która została dostosowana do potrzeb uczniów w wieku szkolnym. Egzamin ten ma podobną strukturę jak FCE, ale zawiera treści bardziej odpowiednie dla młodszych uczniów. Często jest wybierany przez uczniów w wieku 13-17 lat, którzy chcą potwierdzić swoje umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym.

Podobnie jak FCE, FCE for Schools składa się z czterech części: Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking. Jednak treści egzaminacyjne są dostosowane do zainteresowań i doświadczeń uczniów w wieku szkolnym. Na przykład, w części Writing uczniowie mogą być poproszeni o napisanie opowiadania na podstawie obrazka związanej z ich szkołą lub życiem codziennym.

Różnice między FCE a FCE for Schools

Jedną z głównych różnic między FCE a FCE for Schools jest grupa docelowa. FCE jest skierowane głównie do osób dorosłych, podczas gdy FCE for Schools jest przeznaczone dla uczniów w wieku szkolnym. Treści egzaminacyjne w FCE for Schools są bardziej dostosowane do doświadczeń i zainteresowań młodszych uczniów.

Inną różnicą jest stopień trudności. FCE for Schools jest nieco łatwiejsze niż FCE, ponieważ uwzględnia młodszy wiek uczniów i ich poziom doświadczenia językowego. Jednak oba egzaminy nadal oceniają umiejętności na poziomie zaawansowanym.

Wreszcie, różnica między FCE a FCE for Schools dotyczy również dostępności. FCE jest dostępne dla wszystkich osób, niezależnie od wieku, podczas gdy FCE for Schools jest dostępne tylko dla uczniów w wieku szkolnym.

Podsumowanie

FCE i FCE for Schools to dwa egzaminy językowe, które oceniają umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym. FCE jest przeznaczone dla osób dorosłych, podczas gdy FCE for Schools jest dostosowane do potrzeb uczniów w wieku szkolnym. Oba egzaminy mają podobną strukturę, ale różnią się treściami egzaminacyjnymi i grupą docelową. Bez względu na wybór egzaminu, zdanie FCE lub FCE for Schools jest potwierdzeniem wysokich umiejętności językowych.

FCE (First Certificate in English) jest egzaminem językowym, który ocenia umiejętności językowe na poziomie średniozaawansowanym. Natomiast FCE for Schools to wersja tego egzaminu dostosowana specjalnie dla uczniów w wieku szkolnym.

Link do Venture Day: https://ventureday.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ