Błędy medyczne – czym są, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie i do kogo zwrócić się o pomoc?

0
354

Słusznie należy uważać, że jakakolwiek usługa powinna być wykonana z należytą starannością. Jej brak może prowadzić do poważnych szkód w mieniu a w przypadku usług medycznych w zdrowiu. Wierzymy, że lekarze działają zgodnie z przysięgą Hipokratesa i nie będą nam szkodzić. Niemniej złe warunki techniczne czy organizacyjne mogą prowadzić do błędów medycznych. Warto wiedzieć kto i w jaki sposób stwierdza błąd medyczny. Poszkodowani mogą liczyć na zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

Błąd medyczny, pomyłka lekarska – bałagan pojęciowy

W literaturze przedmiotu istnieje szczególne rozróżnienie między błędem medycznym, w sztuce medycznej czy wiedzy medycznej a błędem lekarskim, w sztuce lekarskiej. Ta pierwsza grupa będzie powiązana ze wszystkimi czynnościami związanymi z medycyną, zdrowiem. Jest to pojęcie szersze i pozwala pod tę grupę błędów podpiąć błędy popełniane przez pielęgniarki, zawody pomocnicze lekarskie, a nawet w szczególnych przypadkach kosmetyczki.

Z kolei błąd lekarski będzie ściśle związany z profesją lekarza. Uznaje się to za błąd wynikający z działania niezgodnego z powszechnie uznawanymi zasadami wiedzy lekarskiej. Mimo że jest to kategorii, która może być różnie interpretowana (nawet w zależności od regionu Polski), to rozróżnienie na błąd lekarski, medyczny czy wadliwe wykonanie usługi nie jest istotne z punktu widzenia prawa pacjenta, klienta do odszkodowania. Ważne jest udowodnienie niestaranności, działania niezgodnie z najlepszą wiedzą, dostępnymi środkami albo niezapobieżenie zawczasu szkodliwym konsekwencjom działania.

Kiedy i o co można się ubiegać w przypadku błędu medycznego?

O odszkodowanie, rentę albo zadośćuczynienie można się ubiegać za każdym razem, gdy w wyniku wykonania usługi medycznej pogorszyła nam się jakość życia, utraciliśmy zdrowie lub ktoś bliski stracił życie. Uzyskanie środki w wyniku procesu mogą nie tylko pokryć koszty związane z dodatkowymi zabiegami, zakupem środków higienicznych, rehabilitacyjnych, ale stanowić również kompensacje za szkody i ból (w tym psychiczny, czy też związany z dyskomfortem społecznym).

Nieważne jest czy realizowany zabieg, operacja była płatna czy bezpłatna w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety to poszkodowany musi udowodnić winę wykonującego usługę medyczną, lekarską czy też zdrowotną. Dlatego nie tylko konieczne jest zebranie odpowiedniej dokumentacji, ale również często konieczne jest zapewnienie odpowiednich ekspertyz i bezstronnych opinii. Jeszcze do niedawna kłopotem była konieczność uzyskania opinii od lekarza tej samej specjalizacji.

Ze względu na niewielką liczbę osób z podobnym wykształceniem wskazywano na nadużycia w tym zakresie. W wielu przypadkach to Warszawa była jedynym miastem, gdzie był odpowiedni specjalista z danego działu medycyny. Jednak wraz z rozwojem świadomości długookresowych konsekwencji niedbałości o bezstronną opinię, rozwinięto mechanizmy zapewniające uwzględnienie jak najlepszego interesu pacjenta, ale z dalszym uwzględnieniem ryzyka pojawiającego się przy każdych operacjach medycznych.

Jeżeli uważamy, że jesteśmy poszkodowanym przez błąd lub błędy medyczne, powinniśmy się skontaktować z kancelarią prawniczą. Nasza kancelaria działa dla klientów w mieście stołecznym Warszawa, ale nie tylko. Stopień skomplikowania sprawy czy dostępna dokumentacja nie jest kłopotem. Zawsze zapewniamy pełną możliwą informację naszym klientom o możliwościach działania.

Więcej informacji: Błędy medyczne kancelaria Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ