Extended DISC a test osobowości

Czym jest osobowość i jak się kształtuje? Jaki ma wpływ na nasze życie zawodowe? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytanie często sięgamy po testy osobowości, które pomagają nam odpowiedzieć na pytanie, jacy tak naprawdę jesteśmy. Jak w tym kontekście wygląda Extended DISC? Czy badanie ED to test osobowości?

Jak definiuje się osobowość?

Jak sama nazwa skazuje, przedmiotem badania testów jest osobowość. Jak ją jednak zdefiniować? Mamy wszak do czynienia z bardzo rozległym pojęciem, które trudno ująć w sztywne ramy, w związku z czym istnieje wiele definicji, w zależności od podejścia, które przyjęto. Np. według definicji psychodynamicznej pochodzącej od Sigmunda Freuda (opartej więc na teorii psychoanalizy), osobowość składa się z trzech części: ego, superego i id. Gdzie ego jest odpowiedzialne za radzenie sobie z rzeczywistością, superego kontroluje zachowanie, a id reprezentuje część odpowiadającą za podstawowe potrzeby biologiczne.

W przypadku definicji humanistycznej mówimy o różnych wymiarach osobowości, takich jak samorealizacja, autentyczność, empatia i otwartość na doświadczenia. Możemy również na osobowość spojrzeć przez pryzmat behawioryzmu – wówczas jest ona kształtowana przez otoczenie i doświadczenia. Nie możemy jednak odrzucić elementów kulturowych, które wpływają na kształtowanie się ludzkiej osobowości. Tu ogromne znaczenie mają takie czynniki jak wartości, przekonania czy normy społeczne.

Testy osobowości a Extended DISC

Jeśli przez testy osobowości rozumiemy narzędzia, które służą do określania cech i preferencji badanej osoby, to Extended DISC nie możemy nazwać testem osobowości. Oczywiście, narzędzia te mogą mieć wspólne cechy (np. formę kwestionariusza czy zbieżność niektórych pytań w nich zawartych), ale Extended DISC bada style zachowań, a nie osobowość. To znacząca różnica – testy osobowości można określić jako narzędzia psychologiczne, Extended DISC natomiast bierze pod uwagę tylko to, jak dana osoba się zachowuje i bada zachowania człowieka w kontekście czterech kategorii: percepcja, intuicja, myślenie, uczucia.

W zależności od tego, które z nich są dominujące w przypadku respondenta, narzędzie wskazuje, które style zachowań są naturalne dla danej osoby. Wynik prezentuje się jako kombinacją dwóch bądź trzech z czterech podstawowych stylów: D, I, S i C. Ponadto określenie “test” w kontekście ED również nie będzie prawdziwie – w badaniu nie ma złych ani dobrych odpowiedzi, każda jednak ma znaczenie.

Kiedy warto sięgnąć po Extended DISC?

Wnioski płynące z badania ED są przeznaczone do rozwoju firmy oraz pracownika. Umożliwiają wskazanie możliwych ścieżek dla poszczególnych osób, jak również zwracają uwagę na obszary, nad którymi warto dodatkowo popracować. Jednocześnie indywidualna analiza jest wstępem do analizy zespołowej, która pokazuje dynamikę w danej grupie w obszarze komunikacji i innych zachowań. Ponadto Extended DISC może być ważnym wsparciem podczas rekrutacji, aby lepiej dopasować kandydata do oferowanego stanowiska, czy wyszukać ukryty talent już będący w organizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ