Najlepsze sposoby, aby zmotywować pracowników

Bardzo duże firmy, korporacje, które zatrudniają nawet kilka tysięcy osób cechują się nie tylko doskonale zorganizowanym systemem wynagrodzeń, ale także oferują duży program benefitów pozapłacowych. Dodatkowe benefity dla pracowników w postaci ubezpieczenia, biletów do kina, karty sportowej to cenione formy motywacji przez znaczną ilość pracowników.   Dodatkowe benefity sprawiają, że potencjalny pracownik decyduje się na podjęcie współpracy z firmą, a także lojalnie pracuje w niej wiele lat.

Jak zmotywować pracownika do lojalnej pracy?

Pracodawca zatrudniając osoby wymaga od niego zaangażowania oraz lojalności. W praktyce jednak znaczna ilość pracowników, którzy cieszą się wysokim wynagrodzeniem nie jest maksymalnie zmotywowana. Aby pracownik działał na pełnych obrotach i odczuwał satysfakcję musi zintegrować się z zespołem czuć, że jest potrzebny, oraz liczyć na wsparcie. Istotną rolę w motywacji pracownika ogrywają też benefity, czyli uzupełnienie polityki pro pracowniczej.

Pięć skutecznych metod motywacji pracownika

  1. Nauka na błędach

Nawet najlepszy pracownik może popaść w rutynę, która zaniża poziom jego pracy. Aby motywacja była na najwyższym poziomie, każda zatrudniona osoba potrzebuje czasem czegoś nowego. Pracodawca powinien, więc stawiać przed pracownikiem wciąż nowe wyzwania i cele. Oczywiście powinny być one dobrze dopasowane do kompetencji danej osoby. Nawet, jeżeli pracownik popełni błąd mierząc się z nowym wyzwaniem, nie możemy go dyskwalifikować, lecz pomóc. Dobra rada lepiej zmotywuje pracownika, aniżeli obcięcie pensji.

  1. Wspieraj pracownika w realizacji celu

W motywacji istotną rolę odgrywa fakt, w którym przełożony wspiera pracownika i jest zorientowany w jego bieżącej pracy. Bardzo często kierownik, czy menager dostrzega tylko sukcesy podwładnego i porażki, za które karze. Codzienny kontakt jest jednak bardzo ważny i niekiedy wystarczy niewielka pomoc, czy wskazówka, aby pracownik starał się lepiej wykonywać swoje obowiązki. Okazywana troska wspiera pracownika i pomaga mu lepiej osiągać wyznaczone cele.

  1. Dostrzegaj sukces pracownika

Każdy pracownik pomimo, że ma do wykonanie zlecone mu zadanie lubi zmieniać i ulepszać. Pozytywny wynik uzyskany w projekcie sprawia, że odczuwamy sens naszej pracy, a to daje nam ogromną siłę do działania. Praca, która jest bez znaczenia zniechęca jej wykonawcę. Jako kierownik, czy właściciel firmy podkreślaj podwładnym, iż ich praca jest bardzo ważna i zyskuje na niej cała firma.

  1. Zauważaj i nagradzaj sukcesy

Fakt, że sukces pracownika zostanie dostrzeżony przez właściciela firmy, jest dla niego bardzo istotny. Warto wynagradzać pracowników nawet za mniejsze sukcesy. Mogą być to premie, bonusy czy podwyżki. To właśnie one wzmacniają motywację pracowników. Ogromne korporacje prowadzą programy premiowe, dzięki którym pracownicy wykonują zadania rzetelnie, a także na czas. Zadbaj, aby sukces pracownika został dostrzeżony, dzięki czemu wpłyniesz pozytywnie na jego pewność siebie i zaangażowanie.

  1. Benefity kreują pasje pracownika

Jeżeli chcesz, aby pracownik czuł przywiązanie do firmy, starał się wykonywać jej najważniejsze misji, zadbać, aby nie tylko miał obowiązki, ale również pasje, które może realizować. Benefity pracownicze, z których może korzystać w wolnym czasie to kreowanie jego pasji i nowych przeżyć. Oczywiście, wykaż również zainteresowanie czasem wolnym pracownika. Jeżeli oferowane benefity wywołają radość, możesz mieć pewność, że pozytywnie wpływasz na życie swojej brygady.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ