Emerytury 2018 podlegają takiej samej waloryzacji, jak dotychczasowe. Mimo zmian, jakie zaszły w systemie emerytalnym, jak co roku 1 marca wszyscy emeryci i renciści mogą liczyć na nieco wyższe świadczenia. Podwyżki są ustalane na podstawie wskaźnika waloryzacji. Procedura ta zapobiega ubóstwu, ma na celu również uczestnictwo osób starszych w korzystaniu z dobrodziejstw wzrostu gospodarczego. To także kwestia zwykłej sprawiedliwości społecznej dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Wskaźnik waloryzacji

Ustalanie wysokości podwyżek to szereg wyliczeń matematycznych. Całość sumuje się na podstawie wskaźnika waloryzacji. Termin 1 marca nie jest przypadkowy, ponieważ wspomniany wskaźnik waloryzacji poznajemy w lutym. Podaje go prezes GUS wraz ze wszystkimi danymi makroekonomicznymi za poprzedni rok. To one ostatecznie ważą o tym,  w jakiej wysokości będą świadczenia, czy zostaną podwyższone, czy pozostaną na tym samym poziomie. Waloryzacja rent i emerytur opiera się na pewnym wzorze, w którym istotny jest również wskaźnik inflacji plus pewien procent realnego wzrostu płac. Warto zaznaczyć, że wszystkie podwyżki w ramach emerytury 2018 przysługują tylko tym emerytom, którzy nabyli prawo do świadczeń do 29 lutego.

Mechanizm cenowo – płacowy

Zasady waloryzacji emerytur 2018 są szczegółowo opisane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewidują one między innymi, że podwyżki mają wynieść tyle, ile ubiegłoroczna inflacja, powiększona o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ten mechanizm waloryzacji emerytur jest zwany cenowo-płacowym. Bywa, że dla niektórych lat wymaga on korekty. Takowa była dokonana w latach 2015-2016 ze względu na niską inflację i deflację, czyli spadek cen. Wówczas rząd zdecydował, że w 2015 minimalna podwyżka emerytur będzie wynosiła co najmniej 36 zł, a w 2016 osoby ze świadczeniami poniżej 2 tys. złotych otrzymali jednorazowe dodatki w różnej wysokości. Wynosiły one od 50 do 400 zł.

Emerytury po nowemu

Emerytura 2018 nie będzie wymagała korekty i ustalenia kwoty ewentualnego dodatku. W tym roku, po 1 marca emeryci mogą liczyć na podwyżkę o 2,98 proc. Statystyki pokazują, że jest to najwyższy wskaźnik od 5 lat, podwyżka zapowiada się więc rekordowo. Zgodnie z wyliczeniami najniższa emerytura wzrośnie o 29,8 zł, a przeciętne świadczenie o mniej więcej 67,28 zł. Są to rzecz jasna nie kwoty netto lecz brutto. Niestety, seniorzy raczej nie odczują zbyt dużej ulgi w swoich portfelach ze względu na dość duży wzrost cen. Koszt całego programu szacuje się na kwoty od 2,5 mld do 5 mld złotych. Beneficjentem podwyżki będzie każdy, kto otrzymuje emeryturę od minimalnej stawki do 2 tysięcy złotych. Dodatkowo w tej grupie będą również ci, którzy pobierają rentę socjalną, czy świadczenia przedemerytalne.

Emerytury 2018 to etap zmian, jakie wprowadzono w nowych ustawach. Kolejne szykują się na najbliższe lata. O rozwiązaniach dla emerytów można poczytać między innymi na stronie PZU.

Bądź na bieżąco ze zmianami i już dziś zadbaj o swoje zabezpieczenie emerytalne!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ