Wstęga Bollingera w analizie technicznej

Wstęga Bollingera (Bollinger Bands – BOL) to wskaźnik opracowany przez Johna Bollingera, stanowiący swego rodzaju indykator wahań cen. Narzędzie to służy do określania potencjalnego obszaru fluktuacji wartości poszczególnych instrumentów, a tym samym wyznaczania jej względnych ekstremów. Im bardziej wstęgi oddalają się od siebie, tym większa zmienność występuje na rynku.

 
BOL a szczyty i dołki

W przypadku spadku ceny poniżej dolnej pozycji wstęgi lub zbliżania się do tego ograniczenia, prawdopodobieństwo powstania nowego dołka jest bardzo duże. Występuje wówczas sygnał kupna – strzałka zielona. Jeżeli natomiast cena zbliża się do górnej bandy lub osiągnie jej wartość, rosną szanse utworzenia się nowego szczytu. W takiej sytuacji pojawia się strzałka czerwona, sygnalizująca sprzedaż. Naruszenie wstęgi przez cenę oznacza powrót do dawnej wartości .Sposób ten ułatwia prognozowania finalnego momentu wzrostu lub spadku kursu, przy czym zaleca się używanie go z innym wskaźnikami – celem dodatkowego podniesienia skuteczności przewidywania trendów.
 
Wstęga Bollingera a odwrócenie trendu

Wstęga Bollingera może być pomocna w interpretacji odwrócenia trendu. Zgodnie z tym założeniem, kurs przez ponad 90 proc. czasu powinien znajdować się między górną a dolną wstęgą oraz niejako się od nich odbijać. Taka pozycja jest specyficzna dla trendu horyzontalnego, w którym istotne zbliżenie się do wstęg lub wybicie poza ich linie zwiększa prawdopodobieństwo nadejścia krótkoterminowego odwrócenia trendu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku handlu kontraktami CFD, które wymagają zastosowania wskaźników dynamicznych – dostosowujących się do zmian warunków rynkowych.

Bollinger Bands w praktyce

Jeżeli ramiona wstęgi przez dłuższy czas utrzymują się blisko siebie w trendzie horyzontalnym, można to interpretować jako zwiastun znacznego wahania cen. Pierwszy ruch naruszający wstęgę bywa jednak fałszywy, poprzedzając intensywny ruch w drugą stronę oraz faktyczne pojawienie się ruchu zgodnego z tendencją występującą przy pierwszym przebiciu wstęgi. Jeżeli natomiast cena znacząco i gwałtownie przebija obszar wyrysowany przez wstęgi, zwiększa się prawdopodobieństwo kontynuacji nowej tendencji oraz spadają szanse szybkiego powrotu ceny. Taka sytuacja najczęściej występuje na rynkach silnie trendowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ