Obowiązek składania corocznych deklaracji podatkowych obowiązuje Polaków od 1991 roku. Co roku ustawodawca dokonuje jakichś zmian bądź w samych drukach bądź też w sposobach odliczeń i określonych ulgach. By rozliczyć się zgodnie z przepisami, warto być na bieżąco, ponieważ wszelkie błędy, jak przerażenie narzuconych terminów skutkuje dotkliwymi karami. Korzystanie  z aktualnych druków z https://www.PITax.pl/program-PIT/ i śledzenie zmian w zakresie deklaracji podatkowych, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i firm czy rolników, stają się podstawą. Rozliczenie PIT 2017 nie jest rzeczą trudną, a dzięki e-deklaracjom można to sprawnie zrobić, nie wychodząc z domu.

Zmiany w przepisach podatkowych

Wprowadzone zmiany w ordynacji wyborczej w PIT 2018 są dość rozległe. Warto zapoznać się ze wszystkimi na https://www.PITax.pl/rozliczenie-PIT/. Spośród najważniejszych aspektów, które zmieniły się w stosunku do lat ubiegłych, jest przede wszystkim zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz limitu zwolnień podatkowych i wprowadzenie nowych. Wprowadzono również szersze ulgi rehabilitacyjne oraz programy motywacyjne. PIT-y 2017 rozliczymy właśnie według nowych zasad.

Najważniejszą dla podatników zmianą w tegorocznym rozliczeniu jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Według ustawodawcy będzie ona wynosić 1440 zł dla najmniej zarabiających. Większe dochody oczywiście spowodują mniejsze odliczenia. W dużym skrócić ci podatnicy, których roczna podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8.000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 127.000 zł, nie skorzystają w ogóle z kwoty wolnej od podatku.

Ulgi i odliczenia

PIT-y 2018 to również szereg ulg i zwolnień. Niektóre z nich zostały podwyższone, ale również wprowadzono nowe. Dotyczy to przede wszystkim zapomóg (w tym losowych) z funduszy zakładowych, diet i różnego rodzaju kosztów. Poza tym zmiany dotknęły również przychodów z zamiany rzeczy lub praw, świadczenia dla emerytów i rencistów oraz świadczenia rzeczowe i pieniężne otrzymane od ZFŚS lub pracodawcy. Lista jest długa i precyzyjna, warto się z nią zapoznać przed rozliczeniem podatku za 2017.

Osoby chore i niepełnosprawne zdecydowanie najwięcej zyskają na poszerzeniu ulgi rehabilitacyjnej. Będą mogły w określonych ustawą limitach odliczyć utrzymanie psa asystującego czy używanie samochodu osobowego. Ponadto zwiększono kwotę dochodu osoby niepełnosprawnej, która uprawnia do odliczenia od niego wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.

Doprecyzowano również regulacje dotyczące programów motywacyjnych, jednocześnie zdefiniowano pojęcie takiego programu oraz pojęcie spółki dominującej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ