Systemy zarządzania jakością są najczęściej wdrażanym standardem w organizacji. Do tej pory na całym świecie certyfikat ISO 9001 uzyskało już ponad milion podmiotów. Warto tutaj zauważyć, że systemy zarządzania jakością można zaimplementować w każdego rodzaju biznesie, niezależnie od jej wielkości, lokalizacji, czy struktury.

Według ISO 9001  działają małe firmy i ogromne korporacje, urzędy i organizacje pozarządowe. Norma ta jest tak stworzona, że można ją indywidualnie dopasować. Warto dodać, że niedawno była ona aktualizowana, aby jeszcze łatwiej można było ją wdrożyć w różnego rodzaju organizacjach.

Co zmieniło się w ISO 9001?

Nowa norma ma oczywiście ten sam cel oraz główne założenia. Zmiany dotyczą jej struktury oraz definicji niektórych pojęć. Wiele osób ucieszy wiadomość, że zmniejsza się ilość wymogów dotyczących dokumentowania procedur. Teraz organizacja w większym stopniu może sama decydować, jakie udokumentowane informacje są dla niej niezbędne. Poza tym zostały uwypuklone pewne aspekty prawidłowego działania systemu zarządzania jakością. Zwrócono większą uwagę na ocenę ryzyka, które rozpatrywane jest zarówno jako zagrożenia, jak i szansa. Zarządzanie ryzykiem jest rozpatrywane w kontekście całej organizacji – jej kontekstu, oczekiwań zainteresowanych stron, skuteczności procesów, a także działań korygujących. Ponadto nowa norma skupia się bardziej na roli przywództwa w osiąganiu celów jakościowych. Zgodnie z aktualnymi założeniami najwyższe kierownictwo jest odpowiedzialne za wyniki i rozwój organizacji. 

Lepsze dostosowanie normy do realiów dzisiejszego rynku

Nowa norma została dostosowana do potrzeb rynku usług, który w dzisiejszych czasach bardzo dynamicznie się rozwija.  Zgodnie z jej wytycznymi organizacja musi lepiej poznać samą siebie i swoje otoczenie. Położenie nacisku na cele, pomiar i zarządzanie zmianą to także nowości w ISO 9001.  Norma kładzie też duży nacisk na komunikację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną oraz podniesienie świadomości pracowników odnośnie systemów zarządzania jakościąhttps://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ