Skąd wziąć pieniądze na rozkręcenie własnego biznesu?

Najpopularniejsze formy prowadzenia biznesu to jednoosobowa działalność gospodarcza bądź spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy zakładający pierwszą firmę mogą przez dwa lata korzystać z preferencyjnych stawek ZUS, nawet dwukrotnie niższych niż standardowe.

Jakie są koszty założenia własnego biznesu

Pożyczki ekspresowe są bardzo pomocne w sytuacji, gdy środki finansowe na realizację planów nie są wystarczające. Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza, którą zakłada się najszybciej i najmniejszymi kosztami. Po raz pierwszy można wnioskować nawet o pożyczenie takiej kwoty, jak np. brakujące 100 czy 200 złotych. Rejestracja biznesu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna. Nie trzeba jej zgłaszać do Krajowego Rejestru Sądowego, ogłaszać jej w monitorze sądowym ani ponosić żadnych opłat notarialnych.

Spółka cywilna ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zaciągnięte przez firmę zobowiązania finansowe – wspólnicy są zwolnienie z odpowiedzialności. Wymagany kapitał początkowy jest dość niski i wynosi jedynie 5 000 złotych. Spółki z o.o. nie rejestruje się w CEIDG. Koszt wpisu do KRS to 500 złotych, zmiana to (zależnie od dodatkowych usług) każdorazowo nawet dodatkowe 1 000 złotych. Cena ogłoszenia w monitorze sądowym wynosi 100 złotych, opłaty notarialne to minimum 350 złotych.

Ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej – opłaty administracyjno-skarbowe

Przedsiębiorca regularnie opłaca:

  • ZUS – preferencyjna stawka dla osób, które po raz pierwszy założyły firmę jest niższa przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności. Pełen ZUS to ponad 1120 złotych, które trzeba opłacać każdego miesiąca. Osoby dodatkowo zatrudnione w innych miejscach samodzielnie odprowadzają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne (około 300 złotych).
  • Podatek dochodowy. Opłaca się go od przychodu, pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Najczęściej rozlicza się podatkiem PIT lub kartą podatkową. Przykładowo składki na ZUS są kosztem prowadzenia działalności, a więc zmniejszają podatek dochodowy.
  • Podatek VAT. Przedsiębiorcy, będący płatnikami VAT, odprowadzają 23% podatek do Urzędu Skarbowego. Mogą sobie od niego odliczyć podatek od własnych zakupów, a wydatek wpisać w koszty działalności gospodarczej, zmniejszając dochody, a więc i podatek.
  • PFRON – jedynie w przypadku zatrudniania minimum 25 pracowników na cały etat.

Ile wynoszą bieżące koszty utrzymania firmy

Podczas planowania budżetu firmy poza comiesięcznymi opłatami administracyjno-skarbowymi przedsiębiorca powinien uwzględnić także:

  • Wynajem lokalu. Wiążą się z nim opłaty za czynsz, alarm, miejsce parkingowe, media, wyposażenie, urządzenia techniczne, rachunki za internet oraz telefony, stronę internetową i hosting, ubezpieczenie, reklamę, pieczątkę.
  • Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych na kosztowne z punktu widzenia pracodawcy umowy o pracę bądź umowy zlecenia i o dzieło.
  • Koszty księgowe. Najtańsza jest dość popularna księgowość internetowa – miesięcznie to około 35 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ