Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy to posiedzenie, na którym podejmuje się ważne dla spółki decyzje.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy – co to jest za organ? Kto może uczestniczyć w jego obradach?

Walne zgromadzenie akcjonariuszy  (WZA) to – na gruncie prawa – jeden z najważniejszych organów, które sprawują władzę w spółce akcyjnej. To właśnie walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje decyzje, które dotyczą kierunku rozwoju firmy. To jeszcze nie wszystko, ponieważ –  w zależności od kraju – WZA ma uprawnienia pozwalające mu na wybór zarządu oraz rady nadzorczej, a także, co interesuje zapewne każdego inwestora, podejmuje decyzje co do sposobu podziału wypracowanych zysków. Kto może uczestniczyć w sesjach walnego zgromadzenia akcjonariuszy?

Jakie obowiązki i uprawnienia mają uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy?

Wprawdzie pojedynczy akcjonariusze nie wywierają wielkiego wpływu na losy danej spółki (rzecz jasna, inaczej wygląda sytuacja, jeśli są oni akcjonariuszami większościowymi); mimo to mają oni szereg uprawnień – kapitał, który zainwestowali oni w instrumenty finansowe danej spółki, daje im prawo do współdecydowania o losach przedsiębiorstwa.

Uprawnienia przysługujące akcjonariuszom mogą oczywiście różnić się w zależności od danego państwa. Postaramy się jednak opisać kilka z nich, które występują szczególnie często.

Uczestnicy walnego zgromadzenia akcjonariuszy mogą brać udział w głosowaniach dotyczących tego, jak ma się rozwijać spółka, w której udziały oni posiadają. Co do zasady, w czasie obrad akcjonariusze mogą zabierać głos. Jest to świetna okazja, by wyrazić swoje stanowisko odnośnie podejmowanych działań.

Kolejnym ważnym uprawnieniem, jakie mają akcjonariusze w spółce, jest prawo do wnioskowania o głosowanie w wybranej sprawie. Mogą być oni nie tylko biernymi użytkownikami, ale wręcz przeciwnie: akcjonariusze dysponują prawem, które pozwala im na wystąpienie z wnioskiem o zorganizowanie głosowania w danej kwestii. A zatem – w pewnym uproszczeniu – mają oni i bierne, i czynne prawo do głosowania (analogia z prawem wyborczym wydaje się tu oczywista).

Ile akcji trzeba posiadać, by uczestniczyć w WZA?

Co ważne, uprawnienia, które wyżej pokrótce opisaliśmy, przysługują KAŻDEMU akcjonariuszowi niezależnie od tego, ile papierów wartościowych on posiada. A zatem, na posiedzenie WZA ma prawo przyjść zarówno posiadacz kilku procent kapitału akcyjnego spółki (może być to nawet kilkanaście/kilkadziesiąt procent całego kapitału akcyjnego), jak i osoba, która ma… jedną akcję. Zarówno papiery wartościowe w fizycznej, jak i ich cyfrowe odpowiedniki, czyli akcje online kupowane przez aplikację internetową.

Co zrobić, by uczestniczyć w WZA?

Aby móc uczestniczyć w WZA, należy być posiadaczem min. 1 akcji na okres min. szesnastu dni przed dają sesji walnego zgromadzenia. W celu uzyskania zaświadczenia o chęci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy złożyć stosowną dyspozycję w biurze maklerskim, w którym jest prowadzony rachunek inwestycyjny danego klient. Trzeba przy tym pamiętać, ze wystawienie tego dokumentu nie jest bezpłatne. Koszt sporządzenia dokumentu może się różnić w przypadku poszczególnych brokerów. Praktyka pokazuje, że wynosi on kilkadziesiąt złotych (zazwyczaj od ok. 30 do 50 zł).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ